HCT-City

Effektiva transporter i staden med HCT-lösningar

Projektet HCT-City undersöker hur HCT-konceptet (High Capacity Transport) ska användas för transporter av massgods i städer.

HCT-City


En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmassor som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur.

HCT-konceptet innebär att man genom bättre anpassningar och informationsbyte mellan fordon, vägar och framförande, samt ett samlat regelverk för detta, kan öka lasten på lastbilarna och därmed minska antalet körningar.

HCT-City testar hur olika utföranden i HCT-konceptet kan förbättra både produktiviteten för hela byggprojektet och transporteffektiviteten för massgods i städer, och därmed minska utsläppen av både koldioxid och hälsovådliga emissioner, samtidigt som vägslitaget minskar och trafiksäkerheten förbättras eller förblir oförändrad. Hypotesen är att antalet körningar kan halveras.

Projektet testar cityoptimerade fordon och demonstrerar geofencing samt digital hantering och tillsyn. Detta görs i projektets pilotområden vid byggandet av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och järnvägstunneln under Varberg samt analyser inför kommande projekt i Sundbyberg och Uppsala.