HCT-City

Effektiva transporter i staden med HCT-lösningar

Projektet HCT-City undersöker hur HCT-konceptet (High Capacity Transport) ska användas för transporter av massgods i städer.

HCT-City


En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmassor som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur.

HCT-konceptet innebär att man genom bättre anpassningar och informationsbyte mellan fordon, vägar och framförande, samt ett samlat regelverk för detta, kan öka lasten på lastbilarna och därmed minska antalet körningar.

HCT-City testar hur olika utföranden i HCT-konceptet kan förbättra både produktiviteten för hela byggprojektet och transporteffektiviteten för massgods i städer, och därmed minska utsläppen av både koldioxid och hälsovådliga emissioner, samtidigt som vägslitaget minskar och trafiksäkerheten förbättras eller förblir oförändrad. Hypotesen är att antalet körningar kan halveras.

Projektet testar cityoptimerade fordon och demonstrerar geofencing samt digital hantering och tillsyn. Detta görs i projektets pilotområden vid byggandet av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och järnvägstunneln under Varberg samt analyser inför kommande projekt i Sundbyberg och Uppsala.

Aktuellt


HCT-City startar andra omgång tester: Femaxlad lastbil på plats

Den 3 maj bjuder projektet in till en visning av bilen! Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta projektledare fredrik.cederstav@ri.se.

Forskning: dubbel last per körning och ändå spara bränsle
Läs om HCT-City i tidningen Byggvärlden

Tunneltransporter i fokus för ny forskning
Läs om HCT-City i Hallands nyheter (betallänk)

R2B Summit 2022
– 11 okt 2022
Arrangeras av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien och projektet Research2Business. HCT-City presenteras av projektledare Fredrik Cederstav.

Nordic HCT Conference 2022
– 6 okt 2022
HCT-City presenteras under konferensen av projektledare Fredrik Cederstav.

Projektmöte Varberg
juni 2022

HCT-City utvalt till IVA:s 100-lista
Vi är glada att berätta att HCT-City utvalts till IVA:s 100-lista Teknik i mänsklighetens tjänst!

Logistikpodden
Avsnittet presenteras i samarbete med HCT-City
Fredrik Cederstav berättar i inledningen om HCT-City och dess potentialer

Logistikpodden
Avsnittet presenteras i samarbete med HCT-City
Fredrik Cederstav berättar i inledningen om projektet HCT-City

Logistikpodden
Avsnittet presenteras i samarbete med HCT-City
Ann Segerborg-Fick berättar i inledningen om föregående konceptstudie

Projektmöte Stockholm
oktober 2021

Projektmöte Varberg
april 2021


HCT-City
Ett projekt med stöd från Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)/ Vinnova