HCT-City utvalt till IVA:s 100-lista

Vi är glada att berätta att HCT-City utvalts till IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens) 100-lista Teknik i mänsklighetens tjänst! Listan innehåller aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Årets lista innehåller projekt som säkerställer att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande för hela mänskligheten.

Här hittar du HCT-City i listan

Här hittar du hela listan