Utblick


Vi bevakar löpande andra projekt och aktiviteter som handlar om HCT-lösningar och transporter av jord- och bergmassor. Här kan du klicka dig vidare till några av dem!


HCT-City
Ett projekt med stöd från Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)/ Vinnova