Kontakt


Vill du veta mer om HCT-City? Välkommen att kontakta oss!

Fredrik Cederstav
Projektledare
fredrik.cederstav@ri.se

Sandra Frosth
Kommunikation
sandra.frosth@ecoloop.se


HCT-City
Ett projekt med stöd från Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)/ Vinnova