HCT-City startar nästa omgång tester: Femaxlad lastbil på plats

Projektet HCT-City demonstrerar geofencing, digital hantering och tillsyn samt testar femaxlade cityoptimerade fordon. Nu har den första lastbilen som utvecklats för projektets fordonstester levererats.

Lastbilen är tillverkad av projektparten Volvo och kan tack vare sina fem axlar lasta ungefär dubbelt så mycket som de lastbilar som vanligen transporterar massgods i stadsmiljö. Den innebär därmed en möjlighet att minska koldioxidutsläppen drastiskt samt minska antalet körningar i våra städer.

Lastbilen kör under en testperiod av cirka ett år jord- och bergmassor i Slakthusområdet och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Viktiga mätparametrar för testerna är bränsleförbrukning, belastning på vägbanan, antalet rutter, användarvänlighet, trafiksäkerhet samt framkomlighet, slitage och avvikelser.

Den 3 maj bjuder projektet in till en visning av bilen!
Vill du veta mer om detta är du varmt välkommen att kontakta projektledare fredrik.cederstav@ri.se.